ห้องเรียนครูเป็ด

โรงเรียนเสาธงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

สวัสดีค่ะ😀 ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะ😍

ที่มาของภาพ https://upload.wikimedia.org/wikipedia